5. PROJEKTOVÝ DEN 2.3.

,,ČERTOVA SKÁLA"

Pověst pojednává o chudém mlynáři, který se (kvůli získání peněz) upsal čertovi. Psali jsme: jaký je čert, jaký je mlynář a jaká je mlynářova žena. Vysvětlili jsme si přirovnání ,,bojí se jako čert kříže". Měšec se zlatými dukáty - počítali jsme číselné řetězce. Uvažovali jsme, co je pro člověka opravdovým bohatstvím - rodina, láska, přátelstvím,... Vše máme ve třídě k nahlédnutí. Ven jsme tentokrát nešli (z důvodu mrazu).

4. PROJEKTOVÝ DEN 26.1.

,,KAMENNÝ KŘÍŽ NA KŘÍŽOVÉ ULICI"

Dnešní téma projektového dne nás zavedlo ke KAMENNÉMU KŘÍŽI NA KŘÍŽOVÉ ULICI... K tomuto kříži se vážou dochované zmínky o povodních v roce 1604 (pro děti jen číslice v daném pořadí 1-6-0-4). Vysvětlili jsme si, co znamenají slova ,,potopa" a ,,letopočet" a zkusili jsme si tato slova napsat. Tvořili jsme příklady na sčítání a odčítáni z číslic 1,6,0,4. Ve dvojicích potom děti lepily (podle šablony) kamenný kříž, malovaly barvami, fixem dokreslovaly následky povodní... Vše máme ve třídě k nahlédnutí :-) Šli jsme si kamenný kříž prohlédnout, je v blízkosti naší školy...

 

3. PROJEKTOVÝ DEN 15.12.

,,TAJNÁ PODZEMNÍ CHODBA"

Z pověsti jsme se dozvěděli o dávné (i nedávné) existenci tajných podzemních chodeb v Odrách. Některé se nacházeli přímo na náměstí a kolem fary, jiná podzemní chodba vedla z oderského zámku až do zámku fulneckého... Na pergamen děti kreslily podzemní chodby a všechny obrázky jsme potom nalepili do společné velké láhve (k podívání ve třídě a ve fotogalerii...). Vycházku k místu pověsti spojíme v úterý s návštěvou loutkového divadla...budeme na náměstí hledat domy č.p.20 a 20, dále č.p.39,...

2. PROJEKTOVÝ DEN 10.11. 

,,LEGENDA O POKLADECH NA MILÍKOVĚ"

Přečetli jsme si pověst, řekli jsme si, co jsme se dozvěděli...V textu o legendě jsme barevně označovali slabiky, které už známe (la, ma, po, pa,...), počítali jsme písemena ve slovech a skládali jsme obrázek (puzzle) pokladu - museli jsme k tomu vypočítat příklady na sčítání a odčítání. Každá posádka nakreslila svůj vzkaz do láhve (obsah legendy). Počasí jsme měli opět na své straně :-) a mohli jsme vyrazit k místu legendy...Nechejte děti, aby vám mohli příběh vyprávět...vycházka k danému místu bude bonusem :-) 

1. PROJEKTOVÝ DEN 6.10.

,,POVĚST O LOUPEŽNÍKU ŠIMÁKOVI" - četba pověsti, dramatizace, omalovánka loupežníka, výtvarné zpracování VZKAZ V LÁHVI. Vycházka do lesa k místu pověsti - kde Šimák přepadával pocestné. Námět pro rodiče s dětmi - ,,Šimákův dům" - ulice Stará, návštěva Katovny v Odrách...