36. týden (9.-11.5.)

ČJ - čtení slov se skupinami dě, tě, ně

     - Sl str. 86-87

     - PS ke Sl str. 52-53

PS - písmeno f

     - opis a přepis slov

     - písanka str. 9-12

M - prohlubování počítání do 20, příklady typu 20-13, posloupnosti, zábavné úlohy

    - PS str. 71-74

G - tělesa

PRV - Orientace v čase - opakování

         - PRV str.61

35. týden (30.4.-4.5.)

ČJ - písmeno a hláska G, g

     - slova s ď, ť, ň

     - Sl str. 82-84

     - PS ke Sl str.49-51

PS - opis a přepis slov

     - písanka str. 6-9

M - prohlubování počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, nerovnosti, tabulky, vazby a vztahy, posloupnosti

    - PS str. 69-71

G - posuzování délky - ve čtvercové síti

PRV - Poznáváme hodiny

         - PRV str. 61

34. týden (23.-27.4.)

ČJ - písmeno a hláska F,f

     - pohádka ,,Hrnečku, vař!"

     - Sl str. 77-81

     - PS ke Sl str. 46-48

PS - přepis slov

      - písmena L, Ch, ch

      - písanka str. 1-6

M - prohlubování počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, nerovnosti, tabulky, vazby a vztahy, posloupnosti

    - PS str. 66-68

G - čtvercová síť - posuzování délky

PRV - Čas, poznáváme hodiny

         - PRV str. 59-60

33. týden (16.-20.4.)

ČJ - hláska a písmeno Ch, ch

     - slova se slabikotvorným r, l

     - básně o jaru a o mamince

     - Sl str. 72-77

     - PS ke Sl str. 42-45

PS - přepis slov

     - psací tvary písmen K, E

     - písanka str. 37-40

M - procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

    - příklady typu 18-8, 16-3, 15+5, ...

    - PS str. 63-65

G - čtvercová síť - kreslení podle osy

PRV - Třídní kalendář (práce s třídním kalendářem ve třídě - děláme celoročně)

32. týden (9.-13.4.)

ČJ - písmeno a hláska Ř, ř

     - Sl str. 68-71

     - PS ke Sl str. 37-41

PS - přepis krátkých vět

     - psací tvary písmen ř, Ř

     - písanka str. 32-36

M - porovnávání do 20, příklady typu 10+8, 16+3

    - PS str. 59-62

G - porovnávání délky odhadem

PRV - Rok, roční období

        - PRV str. 54-55

31. týden (3.-6.4.)

ČJ - písmeno a hláska Č, č, Ž, ž

     - přísloví a pranostiky

     - Sl str. 62-67

     - PS ke Sl str. 35-40

PS - psaní písmen B, č, Č, ž, Ž

     - písanka str. 26-31

M - počítání do 15, numerace od 15-20

    - PS str. 54-58

G - kvádr, válec, spojování bodů

PRV - Rok, roční období

         - PRV str. 54

30. týden (26.-28.3.)

29.3. Velikonoční prázdniny

30.3. Státní svátek

 

ČJ - hláska a písmeno B, b

     - pohádka ,,O Budulínkovi" (dramatizace)

     - Sl str. 58-61

     - PS ke Sl str. 33-34

PS - opis slov, psaní písmene b

     - písanka str. 22-26

M - sčítání typu 12+2, odčítání typu 14-2

    - PS str. 49-53

G - posuzování délky ve čtvercové síti

PRV - Svátky jara - VELIKONOCE

        - PS str. 51

29. týden (19.-23.3.)

ČJ - hláska a písmeno H, h

     - postavy z večerníčků

     - Sl str. 54-57

     - PS ke Sl str. 29-32

PS - psaní písmen Z, h, H

     - písanka str. 16-20

M - numerace do 15

     - porovnávání, sčítání typu 10+5, odčítání typu 15-5, 13-10

     - PS str. 46-49

G - krychle, koule

PRV - ,,Jarní hry dětí v přírodě"

         - PS str. 52 (+49-dokončení)

28. týden (12.-16.3.)

ČJ - hláska a písmeno C, c

     - slova se dvěma souhláskami na začátku

     - dětské časopisy, verše, próza

     - Sl str. 50-53

     - PS ke Sl str. 27-28

PS - psaní písmene c, C, Z

     - písanka str. 11-17

M - numerace od 10 do 20, desítky a jednotky

     - PS str. 42-45

G - krychle a koule

PRV - Příroda na jaře, části rostlin

         - PRV str. 47,48

27. týden (5.-9.3.)

ČJ - slova s dvojhláskou au, ou; písemeno a hláska C, c

     - hádanky a slovní hříčky

     - Sl str. 46-49

     - PS ke Sl str. 24-26

PS - psaní skupin au, Au, Ou, ou

     - písanka str. 6-10

M - prohlubování počítání do deseti, vztahy a vazby

    - PS str. 37-41

G - čtvercová síť, krychle a koule

PRV - ,,Části rostlin", ,,Na statku"

         - PRV str. 46-48

26. týden (26.2.-2.3.)

ČJ - hláska a písmeno R, r

     - bajka ,,O lišce, jak pohostila čápa", ,,O kocouru a vrabci - V. Stanovský

     - Sl str.42-45

     - PS ke Sl str.20-23

PS - písanka č. 3

     - přepis slov a krátkých vět

     - písmeno r, R

     - písanka str. 1-6

M - prohlubování počítání do deseti

     - vztahy a vazby

     - PS str. 33-37

G - čtvercová síť, posuzování délky

PRV - Rostliny na jaře, části rostlin

         - PRV str. 44-48

25. týden (19.-23.2.)

JARNÍ PRÁZDNINY

24. týden (12.-16.2.)

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

23. týden (5.-9.2.)

ČJ - hláska a písmeno K, k, Š, š

     - M. Adamovská: Děti a zdraví

     - Sl str. 36-39

     - PS ke Sl str. 15-17

Psaní - psaní písmen S, k, š

          - opis a přepis slov

          - písanka str. 32-37

M - číselný rozklad, sčítání a odčítání do 10, tabulky

     - PS str. 26-30

G - odhad délky

PRV - Spolužáci, práva dítěte

         - PRV str. 42-43

22. týden (29.1.-1.2.)

STŘEDA 31.1. poslední vyučovací hodina - VYSVĚDČENÍ

PÁTEK 2.2.  - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

ČJ - hláska a písmeno D, d

     - dvouslabičná slova se zavřenou slabikou

     - dopis (čtení psacího písma) 

     - V. Čtvrtek - Pohádky z pařezové chaloupky

     - Sl str. 32-35

     - PS ke Sl str. 14-15

Psaní - opis a přepis slov

         - tvar psacího písmene d

         - písanka str. 26-31

M - číslo a číslice 10, psaní číslice 10

    - porovnávání, číselná osa, tabulky

    - PS str. 20-25

G - geometrické tvary

PRV - Zdraví člověka

         - PRV str. 42

21. týden (22.-26.1.)

ÚTERÝ 23.1. - DIVADLO

ČJ - hláska a písmeno Z, z

     - čtení tříslabičných slov

     - básničky o zimě

     - Sl str. 26-31

     - PS ke Sl str. 13

Psaní - tvary písmen V, v - slabiky a slova, přepis

          - písmeno z

          - písanka str. 21-26

M - sčítání a odčítání do 9

    - početní pyramidy, tabulky a řetězce

    - PS str. 14-18 (19)

G - geometrické tvary, čtvecová síť

PRV - Lidské tělo - pokračování

         - PRV str. 41

 

20. týden (15.-19.1.)

ČJ - hláska a písmeno V, v

     - tříslabičná slova s otevřenou slabikou

     - reprodukce slyšeného textu (lidové pohádky)

     - Sl str. 22-25

     - PS ke Sl str. 10

Psaní - písmeno U, Ú, n, N; krátké věty

         - písanka str. 17-20

M - porovnávání do devíti

    - číselný rozklad

    - sčítání a odčítání do devíti

    - PS str. 10-13

G - spojování bodů

PRV - Lidské tělo

        - PRV str. 38-40

19. týden (8.-12.1.)

ČJ - hláska a písmeno N, n - pokračování, oddělování slov

     - opakování a procvičování (písmena, slabiky, slova,..)

     - Sl str. 20-21

     - PS ke Sl str. 9

Psaní - písmeno y, ý

         - písanka str. 13-15

M - NOVÝ PS :-)

     - číslice a číslo 9, psaní číslice 9

     - PS str.6-9

G - pohyb ve čtvercové síti, spojování bodů, geometrické tvary

    - PS str. 4-5

PRV - V zimě - shrnutí, opakování

18. týden (3.-5.1.)

ČJ - hláska a písmeno N, n, křížovky

     - opakování, procvičování (Moje kniha)

     - Sl str. 18-19

     - PS ke Sl str. 8

Psaní - písmeno P, y, ý

         - písanka str. 10-12

M - o n více, o n méně, sčítání a odčítání do 8

    - počítání do 8 - slovní úlohy, tabulky, vztahy

    - PS str. 75-78

G - geometrické útvary

PRV- Zvířata v zimě

       - PRV str. 35-37

17. týden - Vánoce

16. týden (18.-22.12.)

ÚTERÝ 19.12. - LOUTKOVÉ DIVADLO

PÁTEK 22.12. - SPORTOVNÍ DOPOLEDNE + VÁNOČNÍ DEN

 

ČJ - hláska a písmeno y, Y; jednoslabičná slova se zavřenou slabikou

     - básničky a písničky s vánoční tématikou

     - Sl str.16-17 + čtení od začátku slabikáře (procvičování)

     - PS ke Sl str.6-7

Psaní - písmena j, J (slabiky, slova, jména,...)

         - písanka str.8-10

M - číslo a číslice 8, psaní číslice 8

    - porovnávání, rozklad

    - G: čtvercová síť, spojování bodů

    - M str.72-75

PRV - Vánoce jsou tu

        - PRV str.34

 

15. týden (11.-15.12.)

PÁTEK 15.12. - PROJEKTOVÝ DEN

 

ČJ - hláska a písmeno J, j

     - slabiky a krátká slova

     - pohádka: ,,O koťátku, které zapomnělo mňoukat."

     - Sl str. 12-15

     - PS ke Sl str.5

PS - písmeno t, písmeno I

     - písanka str. 5-7

M - opakování počítání do 7, odčítání

    - slovní úlohy, tabulky, pyramidy

    - M str. 68-71

PRV - Blíží se vánoce

        - PRV str.32,33

14. týden (4.-8.12.)

ČJ - hláska a písmeno T, t

     - Děti a slušné chování - vyprávění kočky Justýnky

     - Sl str. 8-11 (procvičování str. 4-7)

PS - psaní slabik

     - písanka 2 str. 1-4

M - číslo a číslice 7, psaní číslice 7

    - porovnávání, rozklad, sčítání

    - PS str. 63-66

PRV - Zimní počasí

        - PRV str. 30-31

13. týden (27.11.-1.12.)

ČJ - Odemykání slabikáře - 1.-5. klíč - opakování a procvičování probraného učiva v ŽA (1. den - tiskací písmena,

        2. den - slabiky, 3. den - čtení - slova, 4. den - tiskací a psací písmena, 5. den - shrnutí)

        - čtecí listy, pracovní listy

        - PÁTEK 1.12. ODEMYKÁNÍ SLABIKÁŘE

PS - slabiky mo, lo, so; písmeno: p, A, M, O

      - písanka str. 19-24

M - sčítání a odčítání do 6, vztahy

    -  logické řady, tabulky

    -  PS str. 59-62

PRV - Živočichové a rostliny v zimě

         - PRV str. 28-29

12. týden (20.-24.11.)

ČJ - hláska a písmeno I, i; Čtení slabik, skládání slov, první a poslední hláska.

     - hry s rytmem, rýmem, intonací, říkanky s pohybovými hrami.

     - ŽA str. 44-49

PS - psací písmena a, s

     - písanka str. 13-17

M - numerace od 6-10; psaní číslice 6; porovnávání

    - rozklad, sčítání

    - M str. 53-58

PRV - Moje rodina; Pomoc v rodině; Můj pokoj

        - PRV str. 22-27

11. týden (13.-16.11.)

Pátek 17.11. - volno (státní svátek)

 

ČJ - písmeno U, u, Ú, ú, ů

     - dvouslabičná slova s otevřenou slabikou

     - ŽA str. 40-43

PS - psaní písmen u, ú, ů, i, í

     - písanka str. 8-12

M - dočítání, odčítání typu 5-5, znázorňování, vztahy

    - M str.50-52

PRV - Moje rodina

         - PRV str. 20-21

10. týden (6.-10.11.)

ČJ - vyvození písmene a hlásky P, p

     - čtení slabik, skládání slov

     - pohádka ,,O Popelce"

     - ŽA str. 36-39

PS - psaní písmene e, é, l, m

     - písanka str. 4-7 (+ pracovní listy)

M - sčítání do 5, vztahy sčítání

    - odčítání

    - posloupnosti

    - M str. 45-52

PRV - Stromy na podzim

         - Podzim - opakování

         - PRV str. 18-19

9. týden (30.10.-3.11.)

ČJ - vyvození hlásky a písmene O, o; nové slabiky MO, LO, SO

     - čtení slabik a krátkých slov 

    - ŽA str. 32 - 35

PS - písanka: prvky písmen

     - PL: psaní číslic

     - Písanka str. 2 - 3

M - stále sčítání do 5 a číselný rozklad, psaní číslice 0

    - posloupnosti čísel

    - POČETNÍ DIVADÉLKO - tvoření slovních úloh 

    - M str. 38 - 44

PRV - Podzim na poli

        - PRV str. 17

8. týden (23.-25.10.)

ČJ - hláska a písmeno S, s - povídání o lese, otevřené slabiky, hlásky na začátku slov. F. Čechura - Maxipes Fík.

        (ŽA str.28-31)

PS - písanka - prvky písmen

M - číselná osa, číselný rozklad (M str.35-39)

PRV - Podzim v sadu a na zahradě, zdravá výživa (PRV str.15-16)

7. týden (16.-20.10.)

ČJ - seznámení s hláskou a písmenem E, e - analýza a syntéza slabik, rozpočítadla, hry s rytmem (ŽA str.24-27)

PS - nácvik dolní kličky, procvičování horní kličky, horního a dolního zátrhu (MPP str.34)

     - číslice: procvičování psaní číslic 1-5

M - sčítání do 5 (3 + 1, 2 + 2, 4 + 1, 2 + 3), psaní číslice 5 (M str.32-33)

    - geometrie: geometrické útvary

PRV - Živočichové na podzim (PRV str.14)

6. týden (9.-13.10.)

ČJ - hláska a písmeno L, l - pohádka O Budulínkovi (dramatizace), čtení otevřených slabik
        (ŽA - str.20-23)

PS - horní a dolní zátrh, dolní klička (MPP str.30-35)

     - číslice 5, 6, 8, 9 (PČ str. 5-9) 

M - sčítání 2 + 1, geometrické tvary (M str. 26-30)

PRV - Počasí na podzim (PRV str.13)

5. týden (2.-6.10.)

ČJ - seznámení s hláskou a písmenem A, a - hádanky, čtení na řádku, tvoření slabik ,,ma", ,,má" (ŽA str. 16-19)

PS  - šikmá čára mírně prohnutá zdola nahoru, základ psacích písmen t, j, p, i, u, r (MPP str.25-27)

      - číslice 3, 4, 7 (PČ str. 3-4)

M  - číselná osa, psaní číslice ,,2", sčítání 1+1, geometrické útvary (M str. 20-25)

PRV - podzimní příroda

4. týden (25.-29.9.)

ČJ - rozvoj myšlení a tvořivosti, zraková příprava - hláska a písmeno M, m (ŽA - str. 13-15)

PS - uvolňovací cviky - krátká rovná šikmá čára, šikmá prohnutá čára zdola nahoru a shora dolů (MPP str.22-24)

     - PČ - str.2

     - Mach a Šebestová ve škole

M - počítání předmětů (přírodnin) 0-5

     - porovnávání více, méně, stejně, větší, menší, rovná se

     - psaní číslice

     - M - str. 16-19

PRV - Cesta do školy, Opakování (str.8,9)

 

 

3. týden (18.-22.9.)

ČJ - jazyková, sluchová a zraková příprava, hláska a písmeno M,m (ŽA str.10-12)

PS - uvolňovací cviky: dolní oblouk, vlnovky, vodorovná čára (MPP str.15-21)

     - číslice 0, 1 (PČ - str.1)

M - počítání do 5, číslice 0, pojmy první, poslední, před, za, nahoře, dole, nad, pod (M str. 11-15)

PRV - O přestávce, Škola (JaMS str. 6,7)

2. týden (11.-15.9.)

ČJ - jazyková, sluchová a zraková příprava - ,,O veliké řepě"

PS - cviky k uvolnění zápěstí a záprstí

M  - orientace v ploše, počítání do tří, číslice 1,2

PRV - naše třída

1. týden (4.-8.9.)

Seznámení s prostředím školy, úvod v předmětech M, ČJ, PRV. Moje třída, moji spolužáci, moje paní učitelka...

ŽA - str.1,2

M - str. 4

PRV - str. 4

Vysvětlivky:

ŽA - ŽIVÁ ABECEDA

MPP - MOJE PRVNÍ PSANÍ

PČ - PSANÍ ČÍSLIC

M - MATEMATIKA

JaMS - JÁ A MŮJ SVĚT