24.-27.9.

26.9. PROJEKTOVÝ DEN

28.9. STÁTNÍ SVÁTEK

ČJ - Abeceda a písmo; Básničky, hádanky a rébusy o květinách; Diktát písmen, slov a vět.

     - učebnice str. 10-12

     - PS str. 9-11

     - čítanka str. 12-17

     - písanka str. 4-5

M - Přechod přes 10; +,- do 11, geometrické tvary

    -  PS str. 11-14

PRV - ,,Můj domov" 

        - učebnice + PS str.6

17.-21.9.

ČJ - Věta - vyjadřování ústní a písemné, psaní vlastních jmen, diktát písmen a slov

     - vypravování podle obrázkové osnovy

     - ,,Knížkovník" - referáty o přečtených knihách (ústně)- zadání termínů

M - Opakování, slovní úlohy

PRV - Cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky

10.-14.9.

Opakujeme učivo z 1.ročníku, připomínáme si psaní skupin dy, ty, ny, di, ti, ni a skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PROSÍM, PROCVIČUJTE TAKÉ DOMA. V matematice sčítáme a odčítáme do10, do 20 (bez přechodu i s přechodem přes 10) - PROCVIČUJTE...

3.-7.9.

Seznamujeme se se školním řádem, podepisujeme a obalujeme sešity a učebnice, tvoříme si třídní pravidla a třídní totem...