19.-23.11.

V pátek 23.11. začínáme jezdit na bazén!!! Sraz v 7.00 v šatně!!!

 

ČJ - Věta, slovo a slovní význam - slova nadřazená a podřazená; Tvary písma: ď, au, ou; Diktát, přepis

     - učebnice str. 30-32

     - PS str. 28

     - písanka str. 19-20

     - čítanka str. 46-49

M - Pojmy: menšenec, menšitel, rozdíl, sčítanec, sčítanec, součet; G - bod, čáry (procvičování)

    - PS str. 41-45

PRV - Rodina - zájmy a povinnosti

         - učebnice str. 21

         - PS str. 21

 

12.-16.11.

ČJ - Druhy vět (procvičování, opakování); Tvary písmene A, d; Diktát; Přepis

     - učebnice str. 28-29

     - PS str. 23-24

     - písanka str. 17-18

     - čítanka str. 42-45

M - Přechod přes základ 10 do 17, 18, slovní úlohy; G - Bod (modelování, rýsování)

    - PS str. 37-40;  geometrie str.83

PRV - Moje rodina, rodinné oslavy

         - učebnice str. 19-20

         - PS str.19-20

5.-9.11.

ČJ - Druhy vět, věta rozkazovací a přací; Tvary písmene ,,y"; Diktát, opis krátkých textů

     - učebnice str. 27

     - PS str. 21-22

     - písanka str. 15-16

     - čítanka str. 40-41

M - Přechod přes základ 10 do 16; Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď); G - čára přímá, lomená, křivá,

       rýsování

    - PS str. 31-36, geometrie str. 82

PRV - Podzim na zahradě a u řeky

         - učebnice str. 16-18

         - PS str. 15-17

29.10.-2.11.

29.-30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ČJ - Druhy vět, věta oznamovací, věta tázací; Diktát; Tvary písmene ,,W"

     - učebnice str. 26

     - PS str. 20

     - písanka str. 14

     - čítanka str. 38-39

M - Přechod přes základ deset do 15; Slovní úlohy o několik více/méně - zápis slovních úloh; G - tělesa

     - PS str. 30, geometrie 81

PRV - Podzim v sadu

         - učebnice str. 15

         - PS str. 15

22.-26.10.

ČJ - Pořádek vět, druhy vět podle postoje mluvčího; Opis krátkých textů; Tvary písmene ,,v", ,,V"

     - učebnice str. 23-25

     - PS str. 18-19

     - písanka str. 11-13

     - čítanka str. 32-36

M - Přechod přes základ deset do 14; Slovní úlohy; G - tělesa

    - PS str. 27-29, geometrie - str. 80

PRV - Rostliny a houby v lese

         - učebnice str. 13-14

         - PS str. 14

15.-19.10.

ČJ - Spojování a oddělování vět; Pořádek vět; Psaní slov a vět; Čtení - popletené příběhy, hádanky, čtení psacího písma.

     - učebnice str. 19-22

     - PS str. 16-17

     - písanka str. 10-11

     - čítanka str. 28-31

M - Přechod přes základ 10 do 13; Slovní úlohy; O několik více/méně

    - PS str. 22-26

PRV - Listnaté a jehličnaté stromy, keře

         - PS str. 11-13

         - učebnice str. 10-12

8.-12.10.

ČJ - Mluvíme ve větách; Psaní slov a vět; Básničky o drakovi

     - učebnice str.17-18

     - PS str.15

     - písanka str. 8-9

     - čítanka str. 24-27

M - Přechod přes základ 10; +,- do 12

    - PS str. 18-21

PRV - ,,Příroda na podzim"

         - PS str. 9-10

         - učebnice str. 8-9

1.-5.10.

ČJ - Abeceda, řazení slov; F. Nechvátal - ,,Vítr" (přednes zpaměti); Psaní slabik, slov a vět.

     - učebnice str.12-16

     - písanka str. 6-7

     - PS str. 11-14

     - čítanka str. 17-23

M - Přechod přes 10; +,- do 11, skládání geometrických tvarů

     - PS str. 15-17

PRV - ,,Naše vlast" - projekt

         - učebnice + PS str.7

24.-27.9.

26.9. PROJEKTOVÝ DEN

28.9. STÁTNÍ SVÁTEK

ČJ - Abeceda a písmo; Básničky, hádanky a rébusy o květinách; Diktát písmen, slov a vět.

     - učebnice str. 10-12

     - PS str. 9-11

     - čítanka str. 12-17

     - písanka str. 4-5

M - Přechod přes 10; +,- do 11, geometrické tvary

    -  PS str. 11-14

PRV - ,,Můj domov" 

        - učebnice + PS str.6

17.-21.9.

ČJ - Věta - vyjadřování ústní a písemné, psaní vlastních jmen, diktát písmen a slov

     - vypravování podle obrázkové osnovy

     - ,,Knížkovník" - referáty o přečtených knihách (ústně)- zadání termínů

M - Opakování, slovní úlohy

PRV - Cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky

10.-14.9.

Opakujeme učivo z 1.ročníku, připomínáme si psaní skupin dy, ty, ny, di, ti, ni a skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PROSÍM, PROCVIČUJTE TAKÉ DOMA. V matematice sčítáme a odčítáme do10, do 20 (bez přechodu i s přechodem přes 10) - PROCVIČUJTE...

3.-7.9.

Seznamujeme se se školním řádem, podepisujeme a obalujeme sešity a učebnice, tvoříme si třídní pravidla a třídní totem...