VZKAZ V LÁHVI aneb ODERSKÉ POVĚSTI po vodě do celého světa

- 1x za měsíc projektový den - pátek (poprvé 6.10.) – dále dle vzkazu na lístečku

- námořnické oblečení (pruhované nebo modré nebo červené tričko,…)

- pohodlné oblečení vhodné i na vycházku

- projektový den se bude vztahovat vždy k jedné ODERSKÉ POVĚSTI

- po seznámení s pověstí budou děti skupinově pracovat na různých úkolech

- výtvarně, literárně,… pověst ztvárníme a ,,pošleme“ po vodě do světa (nic nebudeme házet do Odry ani nijak jinak nebudeme znečišťovat přírodu kolem sebe!!!)

- půjdeme na vycházku k místu opředenému pověstí

- nechejte doma děti, aby vám příběh vyprávěly a zavedly vás na zajímavá místa v Odrách

 

Námořnická přísaha:

Aby byla naše plavba úspěšná, je důležité, abychom na ní dodržovali určitá pravidla. Proto všichni členové posádky musí složit námořnickou přísahu, v níž se zaváží k respektování dohodnutých pravidel a budou se řídit námořnickým desaterem:

1. Pracovat svědomitě a řádně podle svých možností a schopností.

2. Dodržovat všechna dohodnutá pravidla v souladu s palubním řádem.

3. Chodit s otevřenýma očima, vnímat a poslouchat, co se děje kolem.

4. Využívat každou příležitost k odhalování tajemství.

5. Neúnavně pracovat na rozšiřování svých znalostí a dovedností.

6. Respektovat pokyny kapitána.

7. Vyhýbat se nebezpečí.

8. Ochotně pomáhat ostatním členům posádky, chovat se k nim s úctou a ohledem.

9. Mluvit pravdu vždy a za každých okolností.

10. Každou plavbu absolvovat s úsměvem a dobrou náladou. třídní učitelka Leona Kopecká