Informace k zadávání DÚ

- domácí úkol děti dostanou každý den...kromě pátků

- domácí úkol bude označen červeným kroužkem

- domácí úkol zabere dětem pár minut a jde o procvičení probrané látky

- procvičování číslic, písmen a později čtení je potřeba každý den

- razítko označuje práci, kterou dítě nestihlo (z různých důvodů) dokončit v hodině a může si tento úkol dokončit doma

- každý domácí úkol MUSÍ být podepsaný