Dobrovolný domácí úkol

Občas děti dostanou ,,dobrovolný DÚ", něco navíc, čím si mohou procvičit probranou látku. Tento úkol (pracovní list,...) bude označen červeným znaménkem ,,+". Děti si tyto vypracované úkoly budou zakládat do portfólií.

Děkuji