V případě absence si nezapomeňte přijít pro domácí úkoly a dopsat probrané učivo do sešitů. Děkuji