ZÁŘÍ

3.9. Zahájení školního roku

6.9. Třídní schůzka (15.00 hodin)

7.9. Dopravní hřiště

13.9. Vitamínový den

19.9. Divadlo loutek Ostrava

26.9. Projektový den ,,Indiánská stezka"