2. PROJEKTOVÝ DEN 26.10.

Indiáni se dnes opět sešli v krásných kostýmech. Hráli jsme pohybové hry s indiánskou tématikou - LOV ZVĚŘE, ZAJATEC, INDIÁNSKÁ ČELENKA...

Přečetli jsme si příběh z knihy ,,Indiánská cesta" s názvem ,,Měsíc" a malovali jsme k němu obrázek (vesmírná vesnice). Ve skupinové práci (M-sčítání a odčítání + ČJ-řazení slov podle abecedy) vznikl dětem podzimní obrázek.

Všem děkuji za spolupráci a přípravu kostýmů.